Atlantin ylittävä lento vastaa vuotta lihansyöntiä

Laitetaanpa taas perspektiiviin niitä hurjia väitteitä, kuinka eläintuotanto aiheuttaa enemmän päästöjä kuin liikette tai jotain muuta yhtä perätöntä.

Yksi Atlantin ylittävä yksisuuntainen lento aiheuttaa matkustajaa kohden yhtä paljon kasvihuonekaasupäästöjä kuin lihan syönti pelkän kasvissyönnin sijaan vuoden ajan.

Seth Wynes and Kimberly A Nicholas 2017 Environ. Res. Lett. 12 074024

Tutkimus: eläinproteiini ja tyydyttynyt rasva ovat OK

Hyvin laaja (135 335 henkilöä) ja ennen kaikkea monessa maassa ja toisin kuin tavallisesti, myös kehittyvissä maissa tehty PURE-tutkimus:

  • Tyydyttynyt eli ns. kova rasva (jota eläintuotteissa on tyypillisesti suhteessa paljon), ei assosioidu lisääntyneisiin sydän- ja verisuonisairauksiin, mutta assosioituu vähempiin aivoverenvuodon häiriöihin.
  • Eläinproteiini assosioituu alhaisempaan kokonaiskuolleisuuteen, mutta kasviproteiini ei assosioidu.

Mutta kuten tyypillisesti, myös PURE on epidemiologiaa, kuten ravitsemustutkimukset usein ovat, eikä siksi voi todistaa kausaliteettia.

Lancet. 2017 Nov 4;390(10107):2050-2062. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32252-3. Epub 2017 Aug 29.

Tutkimus: kasvissyöjämiehet kärsivät enemmän masennuksesta

Tutkimus: Kasvisruokavaliota noudattavat miehet kärsivät masennuksesta lihaa syöviä sekasyöjiä enemmän.

Tämä on vain ravitsemusepidemiologiaa, jolle ei voi antaa liikaa painoarvoa, koska kuten tutkimusabstraktissakin todetaan, epidemiologialla ei voi todistaa, tarkoittaako korrelaatio kausaatiota.

Joseph R. Hibbeln, Kate Northstone, Jonathan Evans and Jean Golding
Vegetarian diets and depressive symptoms among men (2018)
Journal of Affective Disorders, http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2017.07.051

Tutkimus: kasvissyöjät ovat neuroottisempia ja masentuneempia

Tutkimus: kasvisruokavaliota noudattavat henkilöt ovat neuroottisempia ja masentuneempia kuin lihaa syövät sekasyöjät.

Muistutus: tämä on vain ravitsemusepidemiologiaa, jolle ei pidä antaa liian suurta painoarvoa.

Catherine A. Forestell & John B. Nezlek (2018):
Vegetarianism, depression, and the five factor model of personality, Ecology of Food and Nutrition
10.1080/03670244.2018.1455675

Tutkimus: kasvisruokavalio lisää terveydenhuollon tarvetta ja heikentää elämänlaatua

Vaikka tutkimuksessa kasvisruokavalio assosioituu alhaisempaan kehonpainoindeksiin ja alhaisempaan alkoholinkulutukseen, joita molempia yleisesti pidetään merkkinä terveellisistä elämäntavoista, niin silti samaisessa tutkimuksessa kasvisruokavaliota noudattavat potevat enemmän syöpiä, allergioita ja mielenterveysongelmia, tarvitsevat enemmän terveydenhuoltoa ja kärvivät huonommasta elämänlaadusta.

Ja taas muistutus siitä, että tämä on vain ravitsemusepidemiologiaa, jolle ei pidä antaa liikaa painoarvoa.

Burkert NT, Muckenhuber J, Großschädl F, Rásky É, Freidl W (2014) Nutrition and Health – The Association between Eating Behavior and Various Health Parameters: A Matched Sample Study. PLoS ONE 9(2): e88278.

Alhainen lihan kulutus lisää dementian ja Alzheimerin taudin riskiä

Tutkimus: Alhainen lihan kulutus lisää dementian ja Alzheimerin taudin riskiä.

Toki koska tämä on vain ravitsemusepidemiologinen tutkimus, niin sille ei pidä antaa turhan paljon painoarvoa, kuten ei ravitsemusepidemiologialle ylipäätään.

Ngabirano et al 2019
Journal of Alzheimer’s Disease, vol. 68, no. 2, pp. 711-722, 2019

Naudantuotannon ekotehokkuus paranee kehittyneissä ja kehittyvissä maissa

Tarkasteluajalla 1961-2016 kehittyvien maiden naudantuotannon ekotehokkuus on parantunut enemmän kuin kehittyneiden, mutta on kirittävää on silti vielä paljon (34 kg vs. 14 kg CO2e/kg).

Samaisella jaksolla globaali väestö on kasvanut 142%, naudanlihan tuotanto 138% ja naudanlihan tuotannon kasvihuonekaasupäästöt 61%.

https://twitter.com/drsplace/status/1118308545873809408

Kasvaneiden tuotantomäärien ja parantuneiden ekotehokkuuksien suhde on johtanut siihen, että kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet kehittyvissä maissa, mutta peräti pienentyneet hivenen kehittyneissä maissa.

Tarkemmin: Kehittyvissä maissa tuotanto on kasvanut 323% ja päästöt ovat kasvaneet 98%. Kehittyneissä maissa tuotanto on kasvanut 49% mutta päästöt ovat pienentyneet 1%.

https://twitter.com/drsplace/status/1118309251582169089

Jos kehittyvät maat parantaisivat ekotehokkuuttaan kehittyneiden maiden tasolle, kasvihuonekaasupäästöt tippuisivat 45% tuotannon pysyessä samana.

https://twitter.com/drsplace/status/1118311128440950784

Lähde eläintieteilijä tri. Sara Place, National Cattlemen’s Beef Association. Luvut alkujaan Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n tilastoista.

Samaan aiheeseen liittyvää

Vegaani saattaa tapattaa suuremman määrän eläimiä kuin sekasyöjä

Vegaani ei voi tuntea ylemmyydentunnetta verettömästä ruokavalio​sta, koska kasvintuotanto tappaa suuren määrän eläimiä. Suuria eläimiä sekaravinnossaan kuluttava voi itse asiassa aiheuttaa kuoleman pienemmälle määrälle eläimiä. (Kannattaa myös huomata, että keinolihakaan ei ole veretöntä, jos sen kasvattamiseksi viljellään soijaa tms.)

Tutkimus: USA:n kasvituotanto voi tappaa 7,3 mrd. eläintä/vuosi. Paljon enemmän kuin teurastettavat 40 milj. nautaa ja 120 milj. sikaa.

Lamey & Fischer 2018
Field Deaths in Plant Agriculture
Journal of Agricultural and Environmental Ethics

Valtamerien muovijäte on Aasiasta ja Afrikasta

Jopa 95% valtamerien muovisaasteesta kulkeutuu niihin vain kymmenestä joesta, joista kahdeksan on Aasiassa, kaksi Afrikassa ja ei yhtään Euroopassa.

EU:n mehupillikielto ja muu vastaava puuhastelu ei ratkaise yhtään mitään.

Schmidt et al 2017
Export of Plastic Debris by Rivers into the Sea
Grafiikka: Mail Online
Shocking report reveals that 95% of plastic polluting the world’s oceans comes from just TEN rivers

Lihavero vähentäisi päästöjä 0,17%

Nebraskan yliopiston tutkimuksessa arvioitiin lihantuotannon päästöjen haittojen suuruisen ($52/CO2e tonni) lihaveron vaikutuksia naudan-, sian- ja kananlihan hintaan ja kulutukseen USA:ssa.

Laskelmien mukaan USA:n kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät ”huimat” 0,17%.

Azzeddine Azzam & Regan Gilmore, University of Nebraska
How much more would that burger cost after a greenhouse gas tax?