Tarkasteluajalla 1961-2016 kehittyvien maiden naudantuotannon ekotehokkuus on parantunut enemmän kuin kehittyneiden, mutta on kirittävää on silti vielä paljon (34 kg vs. 14 kg CO2e/kg).

Samaisella jaksolla globaali väestö on kasvanut 142%, naudanlihan tuotanto 138% ja naudanlihan tuotannon kasvihuonekaasupäästöt 61%.

https://twitter.com/drsplace/status/1118308545873809408

Kasvaneiden tuotantomäärien ja parantuneiden ekotehokkuuksien suhde on johtanut siihen, että kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet kehittyvissä maissa, mutta peräti pienentyneet hivenen kehittyneissä maissa.

Tarkemmin: Kehittyvissä maissa tuotanto on kasvanut 323% ja päästöt ovat kasvaneet 98%. Kehittyneissä maissa tuotanto on kasvanut 49% mutta päästöt ovat pienentyneet 1%.

https://twitter.com/drsplace/status/1118309251582169089

Jos kehittyvät maat parantaisivat ekotehokkuuttaan kehittyneiden maiden tasolle, kasvihuonekaasupäästöt tippuisivat 45% tuotannon pysyessä samana.

https://twitter.com/drsplace/status/1118311128440950784

Lähde eläintieteilijä tri. Sara Place, National Cattlemen’s Beef Association. Luvut alkujaan Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n tilastoista.

Samaan aiheeseen liittyvää