USA on maailman suurin naudanlihan tuottaja ­- suurempi kuin naudanlihan tuotannosta paremmin tunnettu Brasilia. Silti Brasilia tuottaa yli kaksi kertaa enemmän kasvihuonekaasupäästöjä.

Animal Scientist Dr. Sara Place, National Cattlemen’s Beef Association
https://twitter.com/drsplace/status/1115391629001658369

Muidenkin maiden välillä on suuria eroja. Eniten ekotehokkuudessa parantamisen varaa on kehittyvissä maissa.

Animal geneticist Alison Van Eenennaam Ph.D., University of California, Davis
https://twitter.com/BioBeef/status/1115279514173464576

Maiden välisiä eroja maidontuotannon ekotehokkuudessa. (FPCM = Fat and protein corrected milk)

YK FAO 2010
Greenhouse Gas Emissions from the Dairy Sector

USA:ssa vuosina 1961-2019 karjan määrä on vähentynyt ~97 miljoonasta ~95 miljoonaan, mutta tuotanto on kasvanut 1.7-kertaisesti.

Animal geneticist Alison Van Eenennaam Ph.D., University of California, Davis
https://twitter.com/BioBeef/status/1115278545570238464

USA:n koko maatalouden tehostumista kuvaava graafi.

Animal Scientist Dr. Sara Place, National Cattlemen’s Beef Association
https://twitter.com/drsplace/status/1113932351279702016

Alla globaalit kasvihuonekaasupäästöt 1990 ja 2010. Maailman väestö kasvoi kyseisenä aikavälillä 15%. Maatalouden päästöt kasvoivat väestökasvua hitaammin. Energiasektorin, teollisuuden ja liikenteen päästöt kasvoivat nopeammin ja merkittävimmin. Eli taas kerran syyttävä sormi kannattaa kääntää maataloudesta fossiilisiin.

Maatalouden ja karjantuotannon ekotehokkuutta on siis parannettu, mutta sitä voidaan parantaa merkittävästi lisää. Kehittyneet maat voivat auttaa kehittyviä.

Päästöjä voidaan hillitä tarvitsematta alkaa punavihreäksi autoritaariseksi totalitarismiksi.

Animal Scientist Dr. Sara Place, National Cattlemen’s Beef Association
https://twitter.com/drsplace/status/1117940607899533313

Samaan aiheeseen liittyvää