Sopivilla laidunnusmenetelmillä nautojen kasvattaminen voi toimia hiilinieluna, eli se voi sitoa hiiltä ilmakehästä maahan enemmän kuin nautojen kasvattaminen vapauttaa ilmakehään.

Parhaimmillaan nautojen laiduntaminen voi siis hidastaa ilmastonmuutosta. Samalla laiduntaminen muun muassa auttaa vähentämään eroosiota ja lisää luonnon monimuotoisuutta.

Teague et al 2016
The role of ruminants in reducing agriculture’s carbon footprint in North America
Journal of Soil and Water Conservation
Stanley et al 2016
Impacts of soil carbon sequestration on life cycle greenhouse gas emissions in Midwestern USA beef finishing systems
Agricultural Systems Volume 162

Useita tutkimuksia yhdistävä meta-tutkimus. Nautojen laiduntaminen voi maaseudun kasvihuonekaasupäästöjen kokonaan sitomisen lisäksi sitoa osittain myös kaupunkiseutujen päästöjä.

Viglizzo et al 2019
Reassessing the role of grazing lands in carbon-balance estimations: Meta-analysis and review
Science of The Total Environment Volume 661