Kannabis Salon kasvustrategiana

Matkapuhelinvalmistuksen maisemanvaihdon jättämässä aukossa rämpivän, työpaikkoja kipeästi tarvitsevan Salon kaupunginisät ja -äidit kertovat kaipaavansa vinkkejä tulevaisuusstrategioista. Kaupungin tehtailemat mainoslauseet ja hashtagit  ovat pyrkineet nostattamaan positiivista henkeä, ja tavallaanhan minunkin ehdotukseni on samalla asialla. Silkan hengennostatuksen lisäksi yritän myös tehdä ehdotuksen aivan konkreettisesta kasvualasta, sekä kertoa mm. mitkä juuri Salon seudun erityiset liiketoimintavahvuudet alalla olisivat.

Salo, maatalouden tuloilla mitaten Suomen suurin maatalouspitäjä, voisi ottaa oppia muiden, muualla kehityksen terävimmässä kärjessä toimivien kaupunkien menestysresepteistä, ja kotouttaa ne Suomeen toivottavasti niin pian, että täälläkin ehditään etujoukkoihin.

Yhdysvaltain Coloradon osavaltio laillisti kannabiksen lääkekäyttöön vuonna 2000 ja viihdekäyttöön 2014. Colorado on saanut laillisesta kannabisliiketoiminnasta merkittävän piristysruiskeen teollisuuden ja kaupan sektoreille. Esim. pääkaupunki Denverissä talouden vilkastumisen vaikutukset näkyvät tyhjien teollisuustoimitilojen nopeana täyttymisenä:
Newser 20.10.2015”Legal marijuana is having a dramatic effect on real estate in Denver, leading to the reinvigoration of the city’s industrial areas…”
”Commercial real estate firm CBRE tells the Denver Post marijuana ”kick-started the recovery of the industrial market,” leading to near-record high rents and low vacancies.”

CC0 Public domain

Osavaltiotasolla kannabisliiketoiminnan synnyttämän uuden verokertymän ennustetaan vuonna 2015 olevan 125 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, eli suunnilleen saman verran kuin Salon 114 miljoonan euron pitkäaikaiset lainat viime vuoden lopussa. Lakimuutos on selvästi ollut onnistunut, sillä kannabiksen laillistamisen kannatus on kasvanut laillistamisen jälkeen. Huomionarvoista on myös, että laillistamisen kannattajia on enemmän kuin kannabiksen kuluttajia.
The Guardian 21.9.2015 – ”Through the first seven months of this year, Colorado has brought in nearly $73.5m, putting the state on pace to collect over $125m for the year.”
”Support for marijuana legalization has grown in Colorado since voters approved Amendment 64 by a 10-point margin in November 2012.”
Coloradon kannabiksesta veroina keräämä summa on nyt siis samalla pois harmaasta taloudesta rahoittamasta rikollisuutta. Colorado on korvamerkinnyt suuren osan lisäverotuloista koulujen rahoittamiseen. Samaan aikaan Salossa aiotaan sulkea kouluja säästösyistä.

Humppilalainen kuituhamppujalostaja HempRefine Oy kertoo, että Lounais-Suomessa on otollisten sääolosuhteiden takia jo hampun viljelykeskittymä. Lounais-Suomessa on myös paljon kasvihuoneviljelyä ja siihen liittyvää erityisosaamista. Salossa puolestaan on jo saatu pää auki lääketeollisuuden suuntaan, josta seudulle saadaan suoraa oppia myös lääke- ja viihdekannabistuotteiden valmistamiseen ja pakkaamiseen. Salossa on myös vapaita toimitiloja kasvattomoille ja valmistukseen. Salossa on edelleen myös automaatio-osaamista, jota tarvitaan kasvatuksessa ja jalostuksessa käytettävien korkeateknologisten laitteiden hyödyntämiseen, kehitykseen ja valmistamiseen. Saloon syntynyt uusi LED-valaistukseen erikoistunut teollisuusklusteri voisi niin ikään olla suorassa yhteistyössä kannabisteollisuuden kanssa. Toimiala jopa istuisi Salon käynnistämän Vihreä Laakso -hankkeen luomaan brändiin.

Salo ei voi tietenkään yksipuolisesti muuttaa Suomen tämänhetkistä huumelainsäädäntöä, joka toistaiseksi luokittelee kannabiksen viihdekäytön laittomaksi ja asettaa hyvin tiukkoja rajoituksia jopa lääkekäytölle. Täällä kuitenkin voitaisiin jo varautua siihen tulevaan kehitykseen, kun kannabiksen lääke- ja viihdekäyttö laillistetaan vähitellen ympäri maailman.

Kaupunki ei voi luoda menestyvää toimialaa, mutta se voi yrittää vaikuttaa siihen, että yritysten liiketoiminnalle on mahdollisimman hyvä kasvualusta. Salon kaupungin tuskin tarvitsisi käyttää suuria rahasummia strategian paikalliseen edistämiseen; seikka joka kaupungin huonon taloustilanteen huomioon ottaen olisi hyvin suotavaa. Hyvä alkupanos olisi jo se että esim. kaupungin jo nyt liike-elämää ja maataloutta palveleva virkamieskoneisto varmistaisi, että vieläkin stigmatisoitu hampun viljely sujuisi minimaalisin epäluuloin ja vähäisin byrokraattisin koukeroin. Julkilausuttu tavoite olla aikanaan laillisen kannabisliiketoiminnan suomalainen kärkikaupunki rohkaisisi ja ohjaisi alan tulevia toimijoita suunnitelmissaan ja valmisteluissaan.

Epäilijöiden kannattaa katsoa seuraava CNBC:n raportti. Coloradon kannabisbisnes ei ole hämärämiesten hommaa tai hippien nappikauppaa, vaan kunniallisten investoijien ja yrittäjien korkeateknologista suurta liiketoimintaa, josta myös yhteiskunta hyötyy monin tavoin.

Itseäni paljon menestyneempi yrittäjä, Virgin Groupin miljardööriomistaja Sir Richard Branson, on samonkaltaisilla linjoilla (CNN 19.10.2015) :
”I’ve for years argued that we should treat drug use as a health issue, not as a crime,” Branson said. ”While the vast majority of recreational drug users never experience any problems, people who struggle with drug addiction deserve access to treatment, not a prison cell.”