Suomen läänit, maakunnat, seutukunnat ja kunnat Adobe Lightroomiin

Metadata kuvien hallinnoinnissa

Johonkin rajaan asti digikuvien hallinnointia voi hoitaa pelkän hakemistorakenteen ja kuvatiedostojen sopivan nimeämisen turvin. Mutta kun kuvien määrä kasvaa tuhansiin ja aiheita ja kohteita on satapäin, alkaa kuvien löytäminen arkistojen kätköistä olla aina vain vaikeampaa.

Silloin tarvitaan niin sanottuun metadataan eli metatietoon perustuvaa hallinnointijärjestelmää. Metadata on tietoa tiedosta, eli tässä tapauksessa tietoa digikuvista.

Metadatalla kuvan tietoja voidaan kuvailla erittäin monipuolisesti. Useimmat digikamerat liittävät kuvatiedostoon automaattisesti sellaisia tietoja kuin päivämäärä ja kellonaika, kuvausarvot kuten aukko, valotusaika, herkkyys, polttoväli jne., kuvauslaitteiston tekniset tiedot kuten kameran malli ja sarjanumero yms.

Lisäksi kuvaaja voi itse syöttää lisätietoja, kuten kuvaajan nimi- ja yhteystiedot sekä tietoja aiheesta, kohteesta ja kuvauspaikasta. Metatiedon syöttäminen vaatii vaivannäköä, yleensä ripauksen suunnitelmallisuutta ja toisinaan myös suurta itsekuria. Kaiken vaivannäön vastapainoksi automaattisesti ja manuaalisesti talletetun metadatan avulla kuvia voidaan hallinnoida paljon tavanomaista monipuolisemmin.

Adobe Photoshop Lightroom

Adobe Photoshop Lightroom, tai tuttavallisemmin pelkkä Lightroom, on digitaalisten kuvien hallinnointiin ja käsittelyyn tarkoitettu ohjelmisto, joka on suunniteltu erityisesti valokuvaajille. Lightroomin (Windows/Mac) voi ostaa esim. Amazon.co.uk:sta.

Lightroomin avulla monia sellaisia metatietoja, joita kamera ei tallenna kuviin, voi lisätä niihin automaattisesti mm. kuvien muistikortilta tietokoneelle kopioinnin yhteydessä. Lightroomissa voi myös määritellä avainsanoja, järjestellä niitä hierarkkisiin rakenteisiin ja liittää kuvatiedostoihin kuvaamaan kuvien erilaisia ominaisuuksia ja tietoja.

Kannattaa huomata, että jo pitkään markkinoilla ollut, kaikkeen graafisen alan bittikarttakuvien kuvankäsittelyyn tarkoitettu Adobe Photoshop on eri tuote. Lightroomin ja Photoshopin eroja ja yhtäläisyyksiä pitäisi käsitellä omassa erillisessä artikkelissaan, kuten esimerkiksi Mark Galer on tehnyt omassa artikkelissaan ”Photoshop Lightroom – Who needs it?

Jos Lightroom on uusi tuttavuus, niin sen opiskelu kannattaa aloittaa jonkun asiaa käsittelevän kirjan avulla. Itse olen ollut hyvin tyytyväinen Martin Eveningin kirjaan The Adobe Photoshop Lightroom Book: The Complete Guide for Photographers. Kirja on kirjoitettu Lightroomin versiolle 1.0, mutta Evening on kirjoittanut laajan Lightroomin versioille 1.1-1.3 soveltuvan lisäosan, jonka voi ladata ilmaiseksi kirjan julkaisijan sivustolta.

Tämä blogimerkintä olettaa, että Lightroom on lukijalle entuudestaan jossain määrin tuttu. Muutoin kaikki sen yksityiskohdat eivät välttämättä avaudu lukijalle parhaalla tavalla.

Paikkatieto valokuvien metadatana

Tietoa kuvauspaikasta, eli kuvan paikkatietoa, käytetään yleisesti osana digikuvien metadataa. Ainakin itse kuulun sellaiseen koulukuntaan, joka ei tulisi toimeen ilman kuvan paikkatietoa. Päivämäärät, ihmisten nimet ja se miten aiheita tai kohteita tuli kuvailtua metatietoja aiemmin syöttäessä, painuvat ajan myötä unholan hämärään. Mutta kuvauspaikka muistuu yleensä mieleen hyvinkin tarkasti vielä pitkänkin ajan jälkeen.

Tekniikan kehitys on johtamassa siihen, että paikkatietokin voidaan saada automaattisesti kameraan liitetystä GPS-satelliittivastaanottimesta. Toistaiseksi tekniikka on kuitenkin melko lailla kehitysvaiheessa. GPS:n saa liitettyä vain harvoihin kameramalleihin, ja pelkät koordinaattinumerot eivät ole erityisen havainnollisia. Koordinaattien geokoodaus, eli numeeristen koordinaattien muuttaminen paikannimeksi, on vasta tulossa. Ja vaikka sellainen joskus olisikin yleisesti tarjolla, niin mikään automaattinen järjestelmä tuskin voi vastata kuvaajan tarpeisiin nimetä paikkoja juuri niin kuin kukin kuvaaja itse haluaa.

Niinpä paikkatieto täytyy käytännössä syöttää kuviin käsin. Silloin paikkatiedon voi määritellä juuri sillä tavalla ja sillä tarkkuudella, kuin kukin itse haluaa. Hommassa vain on se ongelma, että paikkatiedon syöttäminen voi olla julmetun työlästä. Kun samalla pitäisi syöttää kuviin iso liuta muitakin metatietoja, tahtoo ainakin itselläni loppua joskus viitseliäisyys kesken. Siitä taas on seurauksena, että kuvakatalogi on jatkuvassa vaarassa joutua hunningolle. Niinpä mikä tahansa helpotus metatietojen syöttämiseen on tervetullut.

IPTC location metadata

Adobe Lightroom: Metadata panel, IPTC  location Lightroom tukee IPTC:n määrittelemän standardin mukaisia metadatakenttiä. Yksi osa standardia ovat paikkatiedot kuvaamisen tarkoitetut kentät ISO Country Code, Country, State/Provice, City ja Location, eli vapaasti kääntäen maakoodi, maa, osavaltio/lääni, paikkakunta ja paikka.

Omasta mielestäni niiden ongelma kuitenkin on, että paikkatietoa ei voi määritellä niin monitasoisesti, kuin itse omassa käytössäni haluaisin. Esim. maakunnan, seutukunnan ja kylän nimille ei ole valmista kenttää.

Toinen ongelma mielestäni on, että vaikka kenttien tiedot voi Lightroomissa määritellä kerralla isolle joukolle eri kuvia, niin jokainen kenttä pitää täyttää aina käsin. Toki esim. maakoodin ja maan nimen voi määritellä kuvien importtaamisen aikaisessa metadata-presetissä. Mutta sekin on hiukan kankea ja vajavainen apu.

Paikkatieto on luonteelta sellaista, että yhden tiedon perusteella tiedetään automaattisesti muita tietoja. Se nyt vaan on turhaa työtä naputella samat tiedot joka kerta uudelleen, kun tylsät rutiinit voisi jättää tietokoneenkin hoidettavaksi.

Otetaanpa esimerkiksi oheisessa ruutukaappauskuvassa näkyvä Suomen rouhein hevospitäjä Ypäjä. Ypäjä kuuluu Forssan seutukuntaan, joka kuuluu Kanta-Hämeen maakuntaan, joka kuuluu Etelä-Suomen lääniin, joka on osa Suomea. Tuo tieto ei muutu kovin usein, ellei Ypäjä sitten joskus tulevaisuudessa yhdisty esimerkiksi Jokioisiin, tai ellei läänijakoa tms. taas joku päivä muuteta.

Lisäksi metadatan paikkatietoja naputellessa en jaksaisi etsiskellä mistään kovin hankalasta paikasta tietoa siitä, mihin seutuun tai lääniin mikäkin paikkakunta oikein kuuluikaan.

Paikkatieto Lightroomin avainsanoina

Adobe Lightroom: Keyword tags panel Jos paikkatieto kuvataan Lightroomin avainsanoina, jotka on jo ennakkoon järjestelty läänien, maakuntien, seutukuntien ja kuntien mukaiseen hierarkkiseen rakenteeseen, päästään paljon helpommalla ja paljon monipuolisempaan tulokseen kuin IPTC:n location-kenttiä käyttäen.

Yksi hyöty on mm. se, että maantiedon tunneilla löysäilleenkään ei tarvitse kesken kaiken etsiskellä tietoa mistään ulkoisesta lähteestä, kuten netistä tai kirjoista, vaan kaikki on ennalta valmiina Lightroomissa itsessään.

Lightroom ystävällisesti myös ynnää kuvien lukumäärän kullekin avainsanahierarkian tasolle. Sen ansiosta yhdellä silmäyksellä saa nopean kuvan siitä, montako kuvaa missäkin esim. läänissä ja maakunnassa on kuvannut. Kuvien etsiminen eri hierarkiatasoilla on helppoa ja nopeaa.

Vaikka hierarkkinen avainsanalista palveleekin erinomaisesti kuvaajan omaa käyttöä, niin ainakin osa kuvatoimistoista vaatii silti IPTC:n standardeja location-kenttiä. Avainsanalista helpottaa myös niiden syöttämistä, koska kuvia on helppo valita listalta ja syöttää niille sitten kyseisen tason IPTC-tiedot kerralla. Eli vaikka kuvatoimistoja silmällä pitäen sijaintitietoa joutuukin ylläpitämään kahdessa paikassa, niin hyödyt korvaavat helposti tämän pienen vaivan. Jos ei joudu murehtimaan kuvatoimistoista lainkaan, niin IPTC location -kentät voinee unohtaa kokonaan.

Paikkatiedon syöttäminen

Adobe Lightroom: Enter keywordsOma hyötynsä on myös siitä, että paikkojen ja seutujen nimiä ei tarvitse pakosti naputella käsin. Riittää että valitsee haluamansa kuvat, ja vetää ja pudottaa ne hiirellä paikkakunnan nimen päälle Keyword Tags -paneeliin.

Toki paikkakunnan nimen voi myös kirjoittaa käsin samalla kun syöttää muitakin avainsanoja. Lightroom kaiken lisäksi avustaa avainsanan naputtelemisessa näyttämällä jatkuvasti päivittyvän valikon jo naputellun avainsanan alun perusteella.

Automaattisesti täydentyvä paikkatieto

Adobe Lightroom: Keywords and containing

Koska kunnan nimi on avainsanahierarkiassa, Lightroom osaa automaattisesti liittää kuvaan hierarkian ylemmät tasot, eli seutukunnan, maakunnan, läänin ja maan. Riittää että kuvalle määrittelee manuaalisesti avainsanaksi pelkän kunnan nimen.

Ja mikäänhän ei estä laajentamasta paikkatietohierarkiaa vaikka molemmista päistä, jos se kunkin omiin tarkoituksiin parhaiten sopii. Kunnan nimen alle voi määritellä kylien, rakennusten tai muiden erityisten paikkojen nimiä. Laajentaapa hierarkiaa alaspäin miten monta tasoa tahansa, niin aina riittää että kuvalle määrittelee käsin vain alimman tason paikkatietoavainsanan. Kaikki hierarkian ylempien tasojen avainsanat liitetään kuvaan automaattisesti.

Avainsanojen synonyymit

Adobe Lightroom: Keyword tags, Will exportJos avainsanoille on määritelty synonyymejä, eli tässä tapauksessa paikannimien vieraskielisiä muotoja, Lightroom osaa automaattisesti liittää nekin osaksi kuvaan metatietoja.

Tästä voi olla apua, jos kuvia on tarkoitus jaella kuvatoimistojen tms. kautta kansainväliselle yleisölle.

Synonyymejä voi hyödyntää myös erilaisten kirjoitusasujen sisällyttämiseen, mikä sekin voi auttaa muita ihmisiä löytämään kuvasi erilaisten hakutoimintojen avulla.

Suomen läänit, maakunnat, seutukunnat ja kunnat valmiina avainsanalistana

Kirjoitin jo aiemmin blogimerkinnän, jossa kerroin taulukoksi keräämistäni Suomen kaikista lääneistä, maakunnista, seutukunnista ja kunnista. Jos joku ei halua ladata varsinaista taulukkoa (.odf tai .csv) ja alkaa kikkailla taulukkolaskentaohjelman kanssa, niin taulukkoa voi tutkailla myös tämän PDF-tiedoston avulla.

Taulukossa on Suomen kaikkien läänien, maakuntien, seutukuntien ja kuntien lyhyet ja pitkät suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset nimet, jotka on järjestelty kyseisen luokittelujärjestelmän mukaiseen hierarkkiseen rakenteeseen. Lyhyt nimi on lyhin mahdollinen mutta silti yksilöivä esitysmuoto nimestä. Pitkä nimi on virallisempi ja täydellisempi esitysmuoto.

Koodasin yksinkertaisen PHP5-CLI-skriptin, jolla muotoilin CSV-tiedoston Lightroomin ymmärtämäksi avainsanatekstitiedostoksi. Samalla tein siitä useita eri versioita, jotta kukin voisi valita juuri niin laajan tai suppean avainsanalistan kuin tuntee tarvitsevansa.

Kussakin tiedostossa suomenkielinen lyhyt nimi on paikkatiedon varsinainen avainsana. Muut muodot, eli ruotsin- ja englanninkielinen lyhyt nimi ja pitkä nimi kaikilla kielillä, ovat avainsanan synonyymeja.

Avainsanalistan tuonti Lightroomiin

Lataa joku yllä luetelluista tekstitiedostoista tietokoneesi kovalevylle. Käynnistä Lightroom. Varmuuskopioi kuvakatalogi! Avaa Metadata-valikko ja valitse Import metadata. Valitse lataamasi tekstitiedosto.

Lightroom lukee tiedostosta löytyvät avainsanat ja synonyymit, ja tuo ne Keyword Tags -paneeliin.

Päällekkäiset avainsanat

Normaalisti Lightroom ei anna perustaa samaa avainsanaa kahteen kertaan. Ainakin itselläni kuvakatalogin avainsanoissa on jo vanhastaan samoja avainsanoja, kuten kunnan nimiä, joita on myös Lightroomiin tuotavassa avainsanalistassa. Se ei estä listan tuontia, mutta mahdolliset päällekkäisyydet kannattaa korjata manuaalisesti.

Käytä Lightroomin Grid-näkymää. Klikkaa vanhaa avainsanaa Keyword Tags -paneelissa. Tämä tuo Gridiin näkyviin kaikki ne kuvat, joille vanha avainsana on määritelty. Valitse kaikki kuvat (Command/Ctrl-A). Raahaa ja pudota kuvat Keyword Tags -paneeliin uuden avainsanan päälle.

Nyt valituille kuville on määritelty sekä vanha että uusi sama avainsana. Jos kuvalla oli jo ennestään esim. vanha avainsana ’Ypäjä’, niin nyt sillä on avainsanat ’Ypäjä’ ja ’Ypäjä > Forssan seutu’. Asian voi todeta esim. Keywording paneelin Keyword Tags / Enter keywords -kentästä. Suurempi kuin -merkki, eli ”nuoli”, on Lightroomin tapa ilmaista ja erottaa kahdennetut avainsanat.

Seuraavaksi poistetaan vanha avainsana esim. klikkaamalla Keywordin Tags -paneelissa vanhaa avainsanaa hiiren oikealla napilla, ja valitsemalla Delete. Lightroom kysyy että oletko ihan varma, kertoo miten monella kuvalla kyseinen avainsana on käytössä, ja huomauttaa, että avainsana poistetaan kaikista kyseisistä kuvista. Hyväksy klikkaamalla Delete All.

Nyt vanha avainsana on poissa, ja kuvilla on vain uusi avainsana. Koska avainsanojen kahdentuminen on näin ollen ratkaistu, Lightroomin ei myöskään tarvitse käyttää enää suurempi kuin -merkkiä uuden avainsanan yhteydessä.

Sama toistetaan kaikille päällekkäisille kahdennetuille avainsanoille. Näin kaikki avainsanojen päällekkäisyydet tulevat ratkotuiksi, ja kuvien paikkatiedot järjestyvät kauniisti hierarkkiseen rakenteeseen, jossa niitä on helppoa ja nopeaa hallinnoida.

Varoitukset

Kyseisten avainsanalistojen tuontia Lightroomiin on toistaiseksi testattu vasta omalla PC:lläni Windows XP SP2:lla ja Lightroom 1.3:lla. Vaikka kaikki on sujunut itselläni ilman pienintäkään ongelmaa, niin ei ole olemassa mitään takuita siitä, että muilla ei ongelmia ilmenisi. Siksi kuvakatalogin varmuuskopioinnin tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa. Mitään takuita listan täydellisyydestä, oikeellisuudesta tai toiminnallisuudesta ei anneta. Jos homma menee oikein pahasti reisille, niin kaikki on kiinni siitä, onnistutko palauttamaan katalogin ennalleen varmuuskopiosta.

Varsin riskitön tapa testata avainsanalistan tuontia on perustaa uusi tyhjä väliaikainen kuvakatalogi, ja harjoituksenomaisesti tuoda avainsanalista ensin sinne.

Kaikkinainen palaute on oikein tervetullutta. Itselläni avainsanalista on jo arkikäytössä, mutta muiden, avainsanalistan kokeilemista vasta harkitsevien mielenrauhaa kokeilemaan jo rohkaistuneiden palaute auttanee suuresti. Erityisesti Mac-käyttäjien palaute avainsanalistan toimivuudesta Applen koneilla on tarpeen, koska itselläni ei ole Macia, jolla voisin sitä testata.

Lisenssi

Creative Commons - Attribution - Share Alike - 1.0 Avainsanalistoja voi käyttää Creative Commons Nimeä-Tarttuva 1.0 Suomi -lisenssin ehdoilla. Tehokkaasti tiivistäen se tarkoittaa sitä, että avainsanalistat voi ladata omaan käyttöön ilmaiseksi, ja sen lisäksi niitä voi kopioida ja jaella eteenpäin muille joko sellaisenaan tai muuteltuna, kunhan tekijän nimi mainitaan ja vastaanottajille annetaan samat oikeudet. Nimen rinnalla tai sen sijaan toivoisin käytettävän osoitetta http://www.mantynen.com/teemu/.

Muuta

Jos jotakuta jäi vaivaamaan, että miksi ruutukaappauksissa on juuri Ypäjä ja mikä on siellä sijaitseva Kiesimestarit, niin säästetäänpä googlettamisen vaiva: T:mi Kiesimestarit on siskoni yritys, joka on Suomen ainoana erikoistunut vanhojen hevosvetoisten ajovälineiden, kuten vaunujen, kiesien ja rekien, restaurointiin. Joukko Kiesimestarien verstaalla otettuja kuvia joutui toimimaan koekaniinina avainsanalistan ensimmäisissä testeissä.

2 vastausta artikkeliin “Suomen läänit, maakunnat, seutukunnat ja kunnat Adobe Lightroomiin”

  1. Tämä oli mielenkiintoinen löytö. Kokeilin sitä LR3:een ja toimi ongelmitta (Metadata/Import Keywords/…)

    En kuitenkaan ota sanastoa itselleni käyttöön. Syynä se, että päädyin kesällä luopumaan kokonaan paikannimistä avainsanoina ja päivittää tiedot IPTC-kenttiin.

    Lisäksi kaiken maailman muut maat ja mannut joutuisn edelleen itse kirjaamaan avainsanlistoihin, jotka jo nyt ovat riitävän ptikiä.

  2. Tästä tosiaan oli apua, vuosi sitten sain kunnon järkkärin ja sillä sitten innostunut kuvaamaan. Koneella pari tuhatta kuvaa ja vaikka on päivämäärän mukaan lajiteltu nii eihän sitä meinaa muista milloin mitäkin on tapahtunu. Kiitos hyvistä vinkeistä!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>